• AGS Mühendislik ;

 • Baraj ve göletler etüt ve enjeksiyon
 • Tünel kontak ve konsalidasyon enjeksiyonları
 • Otoyol güzergahları zemin etütleri
 • Yer altı yapıları zemin etütleri
 • Demir yolu güzergahları zemin etütleri
 • Maden kömür mermer rezerv tespitleri
 • Arıtma tesisleri ve ana kollektörleri
 • Jeoloji ve mühendislik jeolojisi harita yapımı
 • Zemin etüd, kaya, maden sondajları (hq-nq wireline sistemli sondajlar)
 • Arazi deneyleri (spt-veyn-presiometre- permeabilitie)
 • Tamamlanan Projelerimiz

  Tamamlanan projelerimizle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

  Detaylar

 • Devam Eden Projelerimiz

  Devam eden projelerimizle ilgili detaylı bilgilere buradadan ulaşabilirsiniz.

  Detaylar